Home

Selg dine fakturaer til oss

Overlat fakturaoppfølging av dine kunder til oss og få fakturert beløp på konto umiddelbart etter at vi har mottatt fakturafil fra deg.

Våre tjenester

Fakturafinansiering

Fakturabelåning

Fakturakjøp

 

 

Les mer

Fakturaadministrasjon

Fakturaadministrasjon

Purreservice

Reskontroservice

Inkasso

Les mer

Porteføljekjøp

Kjøp av forfalte fordringer

 

 

 

Les mer

Etableringsår

Eierbanker

Private investorer
Factoring Finans