Home

Selg dine fakturaer til oss

Overlat fakturaoppfølging av dine kunder til oss og få fakturert beløp på konto umiddelbart etter at vi har mottatt fakturafil fra deg.

Våre tjenester

Fakturafinansiering

Fakturabelåning

Fakturakjøp

 

 

Les mer

Fakturaadministrasjon

Fakturaadministrasjon

Purreservice

Reskontroservice

Inkasso

Les mer

Porteføljekjøp

Kjøp av forfalte fordringer

 

 

 

Les mer

Etableringsår

Eierbanker

Private investorer
Kontakt oss

Julie A. Bolstad

Julie A. Bolstad

Fagleder

+47 907 09 933

julie@factoringfinans.no

Ingrid Vold Eriksen

Ingrid Vold Eriksen

Senior Kunderådgiver

+47 995 06 280

ingrid@factoringfinans.no

Benny Wikdahl

Benny Wikdahl

Chief Operating Officer

+47 915 42 798

b9@factoringfinans.no

Rune Hellandsjø

Rune Hellandsjø

Daglig leder/CEO

+47 9009 2002

rh@factoringfinans.no

Factoring Finans