Bergensk finansbedrift manøvrer seg inn i Trondheim

Rune Hellandsjø er daglig leder i finansselskapet Factoring Finans, som har fått hovedeier fra Bergen.

– Et av Norges største finansieringsselskaper har kjøpt en aksjepost i vårt selskap. Vi er meget stolte over å ha fått Brage Finans på eiersiden i Factoring Finans, sier Rune Hellandsjø, daglig leder i det trondheimsbaserte selskapet.

Et av landets største

Brage Finans i Bergen har kjøpt 34,2 prosent av Factoring Finans. En opsjon gir Brage rett til å kjøpe seg ytterligere opp. Med 400 millioner kroner i omsetning i 2020, er Brage et av Norges største finansieringsselskap. Det er blant annet større enn det tilsvarende finansieringsselskapet som eies av Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Finans Midt-Norge.

Sparebanken Vest er største eier i Brage Finans. Sparebanken Vest fyller samme rolle i Bergen og på Vestlandet som Sparebank 1 SMN gjør i Trondheim og Midt-Norge.

Får flere produkter

Hellandsjø sier til Adresseavisen at eierskiftet fører til at både Brage Finans og Factoring Finans får tilgang til flere finansprodukter.

Factoring Finans driver først og fremst med factoring og fakturakjøp, som er lån til bedrifter mot at de overdrar sine betalingskrav.

– Det er en type virksomhet Brage ikke drev med tidligere. Den andre veien får vi tilgang til Brages produkter som vi ikke har fra før, slik som leasing og lån til kjøp av biler og utstyr, sier Hellandsjø.

Startet for tre år siden

Factoring Finans AS ble etablert i 2018 av blant andre Bjørn Olav Aungjerdet og Rune Hellandsjø. Det var første gang på lang tid at det ble startet en virksomhet i finansbransjen i Trondheim med trønderske eiere.

Nå er noen av gründerne og eierne som var med fra starten kjøpt ut av Bergens-kapital. Selgerne av aksjene som Brage har kjøpt er fem lokale sparebanker i Trøndelag og en sparebank i Lofoten i Nordland. Selger-bankene er blant dem som står bak det nye sparebank-samarbeidet Lokalbank.

Har fått frisk kapital

Foruten Brage Finans, eies Factoring Finans nå av fire lokale sparebanker og ett inkassoselskap. I tillegg til ny hovedeier, har Factoring Finans også fått frisk kapital fra eierne. Siden oppstarten for tre år siden er Factoring Finans tilført 118 millioner kroner i kapital.

– På grunn av myndighetenes kapitalkrav, må virksomhet som vår ha kapital for å kunne vokse. Det gjør at vi jevnlig trenger tilførsel av kapital, frem til vi genererer så store inntekter at vi ikke trenger tilførsel fra eierne. Vi hadde trodd at vi ville vokse raskere, men det tar tid å etablere ny virksomhet. Heldigvis har vi eiere som har tro på oss, sier Hellandsjø.

Påvirket av pandemien

Factoring Finans hadde i 2020 inntekter på vel 5,7 millioner kroner, som er en nedgang fra noe over 6,4 millioner året før. Selskapet forventer stor utlånsvekst i 2022.

– Factoring er vår hovedvirksomhet, og når næringslivet har slitt i koronapandemien, har det rammet også oss, fordi vi driver omsetningsbasert finansiering, sier Hellandsjø.

Ved etableringen i 2018 hadde Factoring Finans kontorer i Midtbyen, men har senere flyttet til Moholt. Finansieringsselskapet har ti ansatte.

Artikkelen sto på trykk 8.11.2021 
URL artikkel: https://www.mn24.no/nyheter/i/v5xn4l/bergensk-finansbedrift-manoevrer-seg-inn-i-trondheim