Næringslivsveteraner står bak trøndersk finansselskap

Et knippe lokalbanker og privatpersoner har gjort det som ikke er blitt gjort på svært mange år; stablet på beina et finansselskap med hovedsakelig trønderske eiere.

Rune Hellandsjø (56) er adm.direktør i nystartede Factoring Finans, som tilbyr finansieringstjenester til næringslivet. Hellandsjø har lang erfaring fra finansiering til næringslivet, de siste årene fra Sparebank 1 SMN. Med seg har han tre medarbeidere som også har lang erfaring fra bank og finans.

Mye erfaring

Det er heller ikke nykommere som har tatt initiativ til å etablere Trøndelags aller ferskeste finansbedrift. Investor Bjørn Olav Aunegjerdet var initiativtaker, er styreleder og en av de største eierne. Foruten Hellandsjø, er også Bjørn Asle Hynne, adm.banksjef i Aasen Sparebank og Bjørn Grønnesby, daglig leder i Kreditorforeningen Midt-Norge på Steinkjer, blant gründerne.

Lokale sparebanker

Aasen Sparebank og Kreditorforeningen er også på eiersiden i Factoring Finans.

– Vi har deltatt som gründer i Factoring Finans fordi vi som lokalbank har som ambisjon å bidra til vekst og utvikling i vår region. Dette gjelder også nye finansielle arbeidsplasser i regionen som understøtter næringslivets behov, sier Hynne i Aasen Sparebank.

Eierne er en blanding av private investorer og lokale sparebanker. Ti lokale sparebanker i Trøndelag, to i Nordland, én i Møre og Romsdal og én i Troms er medeiere i selskapet.

– Vi startet driften i april, så vi er ennå i en tidlig fase. Ut fra responsen i markedet er jeg sikker på at dette vil bli en suksess, sier Rune Hellandsjø.

Factoring Finans vil primært rette seg inn mot små og mellomstore bedrifter (SMB), som står for en stor del av næringslivet og verdiskapingen i samfunnet.

Sliter med likviditet

Mange SMB-bedrifter sliter med svak likviditet, det vil si at de har ikke penger når de trenger dem.

– Det kan vi hjelpe dem med. Vi gir bedriftene tilgang til kreditt når de overdrar sine fordringer til oss. Det skjer gjennom det som kalles factoring, eller de kan selge fakturaer til oss ved behov, det som kalles fakturakjøp. Hvis bedriftene selv skal drive inn fordringer, må de kanskje vente i 45 dager før de får sine penger, sier Hellandsjø.

Kjøper fakturaer

Kjøp og salg av fakturaer skjer når en bedrift som har penger til gode hos en kunde, selger dette kravet til et finansieringsselskap. En faktura har en viss forfallstid. Det vil si at det tar tid før bedriften får tilgang til pengene de har til gode hos sine kunder. Når fakturaen selges, får bedriften umiddelbart oppgjør fra finansieringsselskapet. I motsetning til kassekreditt og factoring, er det ikke krav om pant ved fakturakjøp.

– Dette er et stort finansieringsprodukt i Sverige og resten av Europa. Det vil det bli også her i landet. Markedet for fakturakjøp vil bli veldig mye større enn i dag, sier Rune Hellandsjø.

Sparebank-spenning

Hellandsjø forteller at bankene som er på eiersiden er distribusjonsnett for Factoring Finans.

– Bankene tilhører Eika-gruppen, og det er den eneste norske bankgrupperingen som ikke har hatt factoring og fakturakjøp som produkter. Dette tror vi nå vil styrke konkurranseevnen i SMB-markedet for våre eierbanker, siden Nordea, DnB og Sparebank 1 har disse produktene, sier Hellandsjø.

Aasen Sparebank sto i spissen for at elleve lokale sparebanker tidligere i år varslet at de vil melde seg ut av Eika-gruppen. Også flere av de andre utbryterne fra Eika er blant medeierne i Factoring Finans. Oppsigelsen av avtalen skyldes misnøye med at Eika har høyere kostnader enn konkurrentene.

Dette er bankene som er blant eierne i Factoring Finans:

Aasen Sparebank, Hegra Sparebank, Selbu Sparebank, Ørland Sparebank, Stadsbygd Sparebank, Åfjord Sparebank, Bjugn Sparebank, Klæbu Sparebank, Røros Sparebank, Sunndal Sparebank, Grong Sparebank, Harstad Sparebank, Oftoten Sparebank og Lofoten Sparebank. Også 15 private selskaper er på eiersiden.

URL til sak: https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2018/08/18/Næringslivsveteraner-står-bak-trøndersk-finansselskap-17342436.ece