Klagehåndtering

Det er viktig for oss at du er fornøyd med å være kunde hos oss. Likevel kan det oppstå
forhold som gjør at våre kunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfellet, ønsker vi å
høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du i bunnen av siden. Du kan også ta direkte kontakt med din kundeansvarlig i Factoring Finans. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne fremsettes skriftlig gjennom klageskjemaet nedenfor. Skjemaet kan lastes ned fra våre nettsider, eller du kan få det tilsendt per post eller e-post.

Skjemaet returneres Factoring Finans per post, e-post eller ved personlig oppmøte med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt. Klager behandles normalt innen 15 virkedager. Dersom vi ikke klarer å behandle klagen din innen fristen, varsler vi deg så tidlig som mulig og om når du kan forvente at vi blir ferdig med klagesaken.

Alle formelle klager skal besvares skriftlig av Factoring Finans AS, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Dersom du ikke er fornøyd med svaret du har fått på klagen din, kan du klage videre til Finansklagenemda.