Våre tjenester

 
 

Fakturakjøp

Hva er det?

Fakturakjøp innebærer at vi kjøper din faktura, og tar over kredittrisikoen.

Vi gjør en avtale om flere fakturakjøp, eller du kan velge å selge enkeltvis. Valget er ditt!

Hvilke fordeler gir det?

1. Vi tar over kredittrisikoen før kunden betaler

2. Du får pengene inn på konto med en gang

3. Du sparer tid på å slippe å følge opp at kundene betaler

Hvem passer det for?

- Du som har leverandørfakturaer som forfaller før kundefakturaene

- Du som har presset likviditet av andre grunner

- Du som ikke ønsker å gå glipp av forretningsmuligheter

Fakturabelåning

Hva er det?

Med fakturabelåning, eller factoring låner vi deg penger med sikkerhet i kundefordringen.

Vi overfører inntil 90 % av fakturabeløpet til din konto straks vi har mottatt fakturafil fra deg. Resten av fakturabeløpet overføres når kundene har betalt.

Hvilke fordeler gir det?

1. Reduserte kredittid for din bedrift

2. Redusert risiko for tap på fordringer

3. Større handlingsrom

Hvem passer det for?

– Du som har en bedrift i sterk vekst

– Du som har behov for reduserte kreditt-tider

– Du som ønsker å bruke mer tid på kjernevirksomhet

Porteføljekjøp

Hva er det?

Har dere gamle fakturaer liggende som binder opp både kapital og arbeidskraft?

En trygg og enkel løsning for dere at vi kjøper hele porteføljen med fakturaer og tar over ansvaret for den. Vi behandler selvfølgelig deres kunder med respekt og profesjonalitet hele veien!

Hvilke fordeler gir det?

1. Vi tar over kredittrisikoen.

2. Bedre likviditet og mindre usikkerhet for din bedrift

3. Frigjøre ressurser som brukes på administrasjonsarbeid

Hvem passer det for?

– Du som har flere fordringer som har forfalt

– Du som vil fokusere på kjernevirksomheten i bedrift

– Du som ønsker å minimere risikoen for din bedrift

Fakturaadministrasjon

Hva er det?

Vi følger opp fakturaen fra faktureringstidspunkt og fører reskontro.

Vi purrer forfalte fakturaer og sender krav til inkasso der det er nødvendig. Dere får frigitt tid og ressurser mens vi følger opp fakturaene.

Hvilke fordeler gir det?

1. Du setter bort administrasjon av fakturaer til oss.

2. Vi tar oss av prosessen fra dere har sendt faktura til kunden, til purringer og registrering av innbetaling.

3. Bedre likviditet, reduserte administrasjonskostnader og redusert tap.

Hvem passer det for?

– Du som ønsker å sette bort administrasjonsdelen av virksomheten

– Du som ønsker å spare tid

– Du som vil sikre at dine kunder vil bli profesjonellt ivaretatt